CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN:

 • Cách 1: Giao hàng trực tiếp tại cửa hàng:

Hãy trực tiếp đến địa chỉ các showroom của VIFIBA để lựa chọn sản phẩm, thanh toán và nhận sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng.

 • Cách 2: Sử dụng hình thức Giao hàng chuyển khoản:

Đối với các bạn ở xa showroom VIFIBA ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, muốn sử dụng hình thức chuyển khoản (thanh toán khi mua hàng), các bạn vui lòng liên hệ với VIFIBA để được hướng dẫn. Đây là hình thức thanh toán trước khi nhận hàng – Các bạn chuyển khoản cho VIFIBA khi mua hàng.

 • Cách 3: Sử dụng hình thức Giao hàng thu tiền – COD (Cash on Delivery):

Đối với các bạn không muốn trực tiếp hoặc ở xa cửa hàng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, muốn sử dụng hình thức COD (thanh toán khi nhận hàng), các bạn vui lòng liên hệ với VIFIBA để được hướng dẫn. Đây là hình thức thanh toán COD (Cash on Delivery) – Các bạn sẽ thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát sau khi đã nhận được hàng.

THỜI GIAN ƯỚC TÍNH CHO VIỆC GIAO HÀNG:

 • Giao hỏa tốc: 30 phút – 2 tiếng – 4 tiếng (khu vực nội thành Hồ Chí Minh).
 • Giao thường: 

+ Nội thành Hồ Chí Minh: 1 – 3 ngày 

+ Liên tỉnh (nội vùng): 2 – 3 ngày

+ Liên tỉnh (liên vùng): 3 – 5 ngày

Lưu ý: Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng, VIFIBA sẽ thông tin kịp thời đến khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy đơn hàng nếu muốn.

GIỚI HẠN ĐỊA LÝ GIAO HÀNG:

 • Không giới hạn địa lý trong khu vực Việt Nam
 • Không giao hàng quốc tế

PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA VIFIBA, BÊN VẬN CHUYỂN VỀ CUNG CẤP CHỨNG TỪ HÀNG HÓA TRONG QUÁ TRÌNH GIAO NHẬN:

NGHĨA VỤ CỦA BÊN VẬN CHUYỂN:

 • Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.
 • Giao tài sản cho người có quyền nhận.
 • Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Bồi thường thiệt hại cho VIFIBA trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

QUYỀN CỦA BÊN VẬN CHUYỂN:

 • Kiểm tra sự xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác.
 • Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Yêu cầu VIFIBA thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.
 • Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại.

QUYỀN CỦA VIFIBA:

 • Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thỏa thuận.
 • Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển.

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI:

 • Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho VIFIBA nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng.
 • Bên VIFIBA phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.
 • Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.