Tác giả lưu Trữ: admin admin

Chính sách bảo hành VIFIBA

Chính sách bảo hành Phạm vi bảo hành:Sản phẩm được bảo hành khi đáp ứng đủ điều kiện dưới đây:1. Sản phẩm còn trong thời gian bảo hành theo các quy định về thời hạn bảo hành.2. Sản phẩm không thuộc nhóm ngoài phạm vi bảo hành theo quy định.3. Sản phẩm gặp trục trặc […]