175 Phan Chu Trinh, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6, 8:30 – 18:00.